طراحی بیو لینک اختصاصی

فقط کافیست برای ارائه بیوگرافی، رزومه و یا اطلاعات کاری خود یک لینک اختصاصی داشته باشید و آن را برای مخاطبین و مشتریان خود ارسال کنید.

/lllink.ir

طراحی لینک اختصاصی

فقط کافیست برای ارائه بیوگرافی، رزومه و یا اطلاعات کاری خود یک لینک اختصاصی داشته باشید و آن را برای مخاطبین و مشتریان خود ارسال کنید.
همچنین با قرار دادن لینک بر روی کارت هوشمند NFC می توانید به راحتی لینک خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

/lllink.ir

با لمس دکمه مشکی بالا اطلاعات تماس و لینک صفحه در گوشی شما ذخیره خواهد شد